Våra hundar

DK UCH, SE UCH

Lillgårdens Blue Labambola

Född 2020-12-27

DK UCH, SE UCH, INT UCH

Lillgårdens Blue Copernicus

Född 2015-01-18

DK UCH, SE UCH

Lillgårdens Blue Exiddiga

Född 2015-01-18

DK UCH, SE UCH, INT UCH
Curiosity Power Of Passion

Född 2014-01-05

SE UCH Lillgårdens Blue Iskariot

Född 2012-04-10

SE UCH, DK UCH
Lillgårdens Blue Ivanhoe

Född 2012-04-10

SE UCH
Lillgårdens Blue Indhy

Född 2012-04-10

SE UCH, DK UCH
Lillgårdens Blue Ihlia

Född 2012-04-10

Ögon: UA

SE UCH
Lillgårdens Blue Incredible

Född 2012-04-10

SE UCH
Lillgårdens Blue Sinkadus Sourtney

Född 2010-05-07

C.I.B SE UCH, DK UCH, KBHV-13
Bombix Moren Noet Is Here

Född 2008-08-22

Ögon: UA
MH-test 2010-06-12

Andra

sidan

regnbågen

SE UCH
Lillgårdens Blue Spyker

Född 2010-05-07

SE UCH
Lillgårdens Blue Nancie

Född: 2006-06-29

SE UCH
Lillgårdens Blue Naxos

Född: 2006-06-29

SE UCH
Lillgårdens Blue Nellie

Född 2004-02-02

SE UCH, DK UCH
Lillgårdens Blue Nannie

Född 2004-02-02

INT UCH, NORD UCH, VDHCH, DK KLB CH-06, KBHV-05
Lillgårdens Blue Lanceloth

Född 2003-12-20

SE UCH, NO UCH, DK UCH, INT UCH, DK KLB CH, KBVH-05
Lillgårdens Blue Letzia

Född 2003-12-20

SE UCH
Rydedale Charm Royal

Född 2001-06-03

SE UCH
Rydedale Candy Man

Född 2001-06-03

SE UCH
Foxagårdens Nefertite Af Lillgården

Född 2001-02-28

INT UCH, NORD UCH, VDHCH, DK KLB CH, KBVH-01,
BRO V-02, VWW-08
Lillgårdens Blue Lysistrate

Född 2000-05-26

SE UCH
Lillgårdens Blue Lampito

Född 2000-05-26

C.I.B. SE UCH,NO UCH, DK UCH, FI UCH,NORD UCH,
NO V-99, DK KLB CH, KBHV-99, Årets Silky–99,
Sydsvensk Terrier Mästare–99
Ninamanima Endota Etninja "Riku"

Född 1998-01-22

SE UCH
Lillgårdens Blue Dewayne

1995-02-22

SE UCH, DK UCH
Lillgårdens Blue Kentucky

Född 1995-02-18

SE UCH
Lillgårdens Blue Kimberley

Född 1995-02-18

SE UCH
Lillgårdens Blue Kindra

Född 1995-02-18

SE UCH
Lillgårdens Blue Birkie

Född 1992-05-12

SE UCH
Lillgårdens Blue Beopardy

Född 1992-05-12

SE UCH
Lillgårdens Blue Lambert

SE UCH
Lillgårdens Blue Dickory

Född 1990-12-04

SE UCH
Lillgårdens Blue King

Född 1989-12-02

SE UCH
Premium Vom Silkyhaus

Född 1989-07-28

HD: UA

SE UCH
Keneko's Margie H

Född 1988-08-22

SE UCH
Lillgårdens Blue Harlekin

Född 1988-07-02

SE UCH
Lillgårdens Blue Hickory

Född 1988-07-02

SE UCH
Lillgårdens Piroulin

Född 1986-09-29

Ägare: Gerd Möller, Trelleborg

INT UCH, SE UCH, NO V-88
Lillgårdens Alex

Född1984-07-05

Lillgårdens Bizzie

Född1980-06-09

INT UCH, NORD UCH
Lillgårdens Blue Popsy

Född 1973-06-10

INT UCH, NORD UCH
Casa De Caseys Miss Sweden

Född 1969-10-22

INT UCH, NORD UCH
Casa De Caseys Venessa

Född 1967-09-21

FI CH, INT UCH, NORD UCH
Casa De Casey Venus

Född 1967-09-05

FI UCH, INT UCH, NORD UCH
Coolaroo Gantine's Randy

Född 1966-03-12